Wednesday, 19th of January 2022

Wednesday, 19th of January 2022

RSS

งานแถลงข่าว
๑๐๐ ปี ร้อยกิจกรรม สาน ๔ ปณิธาน อาจารย์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
ห้อง ๒๐๒ (ห้อง ๘๐ ปี อ.ป๋วย) ชั้น ๒ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

dsc_0809
dsc_0809
Detail Download
dsc_0816
dsc_0816
Detail Download
dsc_0849
dsc_0849
Detail Download
dsc_0863
dsc_0863
Detail Download
dsc_0882
dsc_0882
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery